Mentoroimalla kohti parempaa johtamista

Kesäkuussa 2021 olemme hakeneet hankekumppaniemme kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta momentilta “Erityisavustukset varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen”.

Mentoroimalla kohti parempaa johtamista -hankkeessa edelleen kehitämme mentorointimalliamme varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa valtakunnallisesti käytettäväksi toimintamalliksi.

Hankkeen tavoitteena on

1. vahvistaa johtamisosaamista ja yhteisöllistä kehittämistä sekä tukea johtamista pandemian jälkihoidossa,

2. edistää sekä johtajien että työntekijöiden jaksamista ja työhyvinvointia,

3. tuottaa tutkimustietoa mentoroinnin vaikuttavuudesta,                      

4. käynnistää, tukea ja rikastaa kollegiaalista ja alueellista yhteistyötä sekä

5. levittää mentorointimallin toteutuksesta ja mentoroinnin vaikuttavuudesta saatu tieto AVI-verkoston kautta koko maan laajuisesti.

Hankkeessa mukana ovat Forssa, Hämeenlinna, Lohja, Loimaa, Raisio, Rauma ja Uusikaupunki (hankkeen koordinaattorikunta)

Hankkeen vaikuttavuusarvioinnista vastaa PsL Juha Arikoski, ProArtum Oy. Turun yliopiston professori Mikko-Jussi Laakso hyödyntää tutkimusta ja sen tuloksia ‘Ville’-oppimisympäristön kehittämisessä. Lounais-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen tarkastaja Riku Santalan kanssa olemme sopineet mahdollisuudesta esitellä mentorointimallia ja hankkeesta saatuja tuloksia aluehallintoviraston koulutustilaisuuksissa.

Back to top