Timo Kalske  

Miksi olen mukana…

Mentorointi antaa minulle mahdollisuuden pitkän työkokemukseni kautta olla tukemassa peruskoulujen tai päiväkotien nykyisiä johtajia heidän työssään. Vaikka moni asia työelämässä on jatkuvassa muutoksessa, perusasiat säilyvät. Vuorovaikutus henkilöstön, oppilaiden, vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa pysyy. Siinä onnistuminen on tärkein menestystekijä ja myös muissa toimintakulttuuriin liittyvissä asioissa koen voivani olla avuksi ja rinnallakulkijana sekä kuuntelijana.

 

CV TYÖTEHTÄVÄT

  • 1979 – 1997 luokanopettaja / vararehtori Aunelan koulussa Turussa
  • 1998 – 2004 rehtori Aunelan koulussa
  • 2005 – 2015 rehtori Hannunniitun koulussa Turussa

 

KOULUTUS

  • ohjaava opettaja (pienryhmäiset uskonnot)

 

YHTEYSTIEDOT

timok (a) rexitmentoroi.fi

Back to top