Jyrkin kirjallisuusvinkkejä osa 3

Kuten olen aiempien kirjavinkkausteni johdannoissa todennut, en ole eläessäni lukenut paljon kirjoja. Se ei todellakaan ole ylpeyden aihe.

Sen sijaan tunnen tietynlaista ylpeyttä siitä, että jäätyäni eläkkeelle peruskoulun rehtorin virasta vuoden 2019 alussa olen pyrkinyt siihen, että minulla on aina kirja luettavana ja huolehdin siitä, että kirja myös kohtuullisessa ajassa  tulee luetuksi.

Toki olen samalla tuntenut, kuinka sisimmässäni tieto luo tuskaa. Jo rehtoriurallani sen työvuosien myötä huomasin. Asiat näyttäytyivät päivä päivältä enemmän sekäettä-juttuina kun ne aloittaessani olivat olleet pikemminkin jokotai-juttuja. Onneksi mentorina tehtäväni ei olekaan sanoa mentoroitavalle, miten - ja vain siten - hänen tulee toimia.

Tässä blogitekstissäni esittelen lyhyesti joitakin äskettäin lukemiani ja varsin hyödyllisiksi kokemiani kirjoja.

 

9. vinkki - Johtajuuden ristiriidat    

Tätä Alf Rehnin kirjaa "Johtajuuden ristiriidat - Miksi johtaja aina epäonnistuu ja miksei se ole ongelma" olen tarvinnut pyrkiessäni jättämään taakseni oman rehtoriurani aikana kokemani henkilökohtaiset epäonnistumiset ja epäreiluiksi kokemani minuun kohdistetut projisoinnit. Toisaalta tämä kirja on opettanut minua olemaan itselleni armollinen - näin jälkikäteen. Jokaisen rehtorin tulisi lukea tämä ymmärtääkseen työnsä paradoksaalisuuden.

 

 

 

10. vinkki - Voimana toivo  

Tämä on kirja, josta ei voi sanoa "luin sen". Sanon itse ainakin "luen sitä". Maaret Kallion varsin tuore kirja "Voimana TOIVO" on saanut paikan yöpöytäni laatikosta. Alkusanat on päivätty 13.1.2020. Hämmästyttävä ajoitus suhteessa tähän pandemiaan, jota nyt elämme ja hengitämme.

Luen tätä kirjaa hyvin hitaasti - korkeintaan luvun kerrallaan; kahdesta neljään sivua. Monet virkkeet pitää lukea useaan kertaan ja jäädä sitten ilmaisua pohtimaan. Monet käsitteet ja kuvaukset ovat minulle sanoina uusia, vaikka samalla ilmiöinä arjessa kohtaamiani. Tämä ei ole helppo kirja, mutta tämä on helpottava kirja. Toivossa on hyvä elää. Suosittelen sydämestäni.

 

 

11. vinkki - Toimiva vuorovaikutus      

Markus Talvion ja Ulla Klemolan kirja "Toimiva vuorovaikutus" sisältää kolme osaa. Ensimmäisessä osassa esitellään sosioemotionaalinen oppiminen - siis tunne- ja vuorovaikutustaidot - ja sen viisi osa-aluetta: minätietoisuus, itsensä johtaminen, sosiaalinen tietoisuus, ihmissuhdetaidot ja vastuullinen päätöksenteko. Kirjan toinen osa esittelee toimivan vuorovaikutuksen työkaluja, joita ovat mm. aktiivinen minän kuunteleminen, minäviestit ja kuuntelun taidot. Kirjan kolmas sisällöllinen kokonaisuus on otsikoitu osuvasti ja mielestäni lohdullisella tavalla: Sosioemotionaalisessa oppimisessa asenne ratkaisee! Tähän liittyen poimin kirjan johdannosta kaksi harhaluuloa, jotka siinä ammutaan alas. Ensinnäkin toteamus "kemiat eivät kohtaa" on yksi tavallisimmista arkikielen väitteistä, jonka sisältö ei saa tukea tieteestä. Toinen harhaluulo on, että käytännön työ kehittää tekijänsä vuorovaikutustaitoja. Yhdyn täysin psykologian tohtori Kirsti Lonkan sanoihin tästä kirjasta. Hän suosittelee tätä kirjaa lämpimästi kaikille ihmisille, jotka haluavat kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitojaan."Meistä ihan jokaisen pitäisi koko elämänsä ajan pyrkiä kehittymään näissä asioissa. Kukaan ei ole täydellinen, mutta harjoittelemalla voi aina oppia uutta. Hyvä vuorovaikutus takaa työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisen koulusta aina eläkkeelle asti."

 

12. vinkki - Positiivinen johtaminen  

"Positiivinen johtaminen - johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla" on kirjan nimenä erittäin houkutteleva. Kukapa rehtori tai päiväkodin johtaja ei haluaisi johtaa paremmin! Kirjan on kirjoittanut FM, KT Sanna Wennström, joka on toiminut opetus- ja ohjaustyössä sekä opetuksen ja oppilaitosten kehittämistehtävissä vuodesta 2005 lähtien. Hän valmentaa oppilaitosten johtoa, henkilöstöä ja työyhteisöjä innostumaan, onnistumaan ja voimaan hyvin työssä. Siihen itsekin pyrin ja siksi tähänkin kirjaan tartuin. Mielestäni positiivisen johtamisen aatetta ei kukaan voi itselleen omia. Tässä erinomaisessa kirjassa jossain määrin häiritsee se, että kirja pyrkii myymään erilaisia kirjoittajansa oheistuotteita lisensseineen. Rohkenen kuitenkin ilman lisenssiä edelleenkin rakentaa mentorointini positiivisen johtamisen aatteen varaan. Se rakentuu - kuten tämäkin kirja asian esittää - myönteisistä tunteista ja ilmapiiristä, vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä ja vahvuuksien tunnistamisesta ja niiden hyödyntämisestä. Nämä asiat tuottavat myönteisiä käytänteitä koulun tai päiväkodin arkeen. Toisaalta myönteiset käytänteet tuottavat näitä asioita.

Suosittelen ehdottomasti tätäkin kirjaa.

Back to top