Kolottaako niveliä?

Mentoreiden omat tiimipalaverit saattavat hyvinkin alkaa siten, että kukin vuorollaan kertoo, miten iän karttuessa "kroppa" reagoi. Tämän kirjoituksen otsikko ei kuitenkaan viittaa tähän vaan koulupolun alkuun - kun siirrytään esiopetuksesta perusopetukseen.

Maanantaina marraskuun 7. päivänä Rexit mentoroi -tiimi oli kokoontunut luentolounaalle Rhapsodyn kabinettiin, jonne saimme vieraaksemme Suvi Sankisen, joka toimii ohjaavana opettajana oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Suvin esityksen aiheena oli esi- ja alkuopetuksen yhteistyö. Esityksessään Suvi hyödynsi tilaisuuteemme soveltuvin osin materiaalia, jonka hän oli laatinut aiemmin syksyllä pitämäänsä #Paraskoulu Varsinais-Suomi -hankkeen etäkoulutusta varten. Tämä aineisto on nyt kokonaisuudessaan materiaalipankissamme.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportti 5/2020 arvioi esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 toimeenpanoa. Raportin mukaan koulupolun alanivelessä tulee lisätä osallistamista, vuorovaikutteista toimintaa ja yhteistyötä. OPS-prosessin tulee olla yhteisöllinen oppimisprosessi, johon opetuksen järjestäjän tulee määrätietoisesti osallistaa koko henkilöstöä. Tulee lisäksi huolehtia esiopetusyksiköiden ja koulujen riittävän yhteissuunnitteluajan toteutumisesta ja lisätä vuorovaikutteisten työtapojen käyttöä sekä henkilöstön kesken että opetuksessa.Tämä edellyttää pedagogista johtamista sekä aikataulutusta ja resurssointia esiopetusyksiköissä ja kouluissa.

Esi- ja perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelmat eivät tunne kouluvalmiuden käsitettä. On paradoksaalista, että "eskareiden" kouluvalmiutta kuitenkin vielä testataan. Suvi Sankinen toteaa, että paikallisissa opetussuunnitelmissa on kouluvalmiudelle varattu isojakin osuuksia. Hän esimerkin omaisesti siteeraa esityksessään näistä joitakin. Opetushallituksesta todetaan sen sijaan, että lähtökohtana on ajatus siitä, että koulun tulisi olla valmis otamaan vastaan erilaiset oppijat ja järjestää kulloinkin tarvittavat tukitoimet. Voisikin kysyä, onko kyse lapsen kouluvalmiudesta vai koulun lapsivalmiudesta.

Kuntien opetussuunnitelmilta edellytetään, että niissä täsmennetään, miten esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä toteutetaan. Nämä tekstit toimivat ohjenuorana yhteistyön rakentamiselle. Hallitusohjelma linjaa, että esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä tullaan tehostamaan muodostamalla esi- ja alkuopetuksesta nykyistä yhtenäisempi kokonaisuus.

Suvi Sankisen esitys on erityisesti avuksi matkalla kohti eheämpää yhteistoimintaa. Se tarjoaa tälle matkalle ihan käytännön apua - mm. yhteistyötä tukevia työskentelymuotoja. Arvioinnin yhteissuunnitteluun esitys tarjoaa virikkeiksi mm. Sirkku Kananojan Taidon portaat, Joensuun kaupungin esi- ja alkuOPSin, Liperin kunnan arviointilomakkeita ja Kuopion kaupungin Puijontorni-arvioinnin.

Esityksessä on useita yhteistyöesimerkkejä eri puolilta Suomea.

Esityksensä lopuksi Suvi nostaa esille joitakin mahdollisesti vastaan tulevia haastavia tilanteita matkalla kohti parempaa yhteistyötä.

Suvi Sankinen: Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö, 3,5 MB

Back to top