Rekrytoinnin vaikeus - apua tarjolla

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön onnistunut rekrytointi on palvelun korkean laadun ehdoton edellytys. Uhkana alalla on toki työvoimapula, joka varsinkin alueellisesti voi olla erityisen merkittävä haaste. Toisaalta rekrytointiprosesseja leimaa usein kiire. Niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksenkin vuosikellossa rekrytoinneilla on taipumus sijoittua toiminnan kannalta vuoden hektisimpään ajankohtaan: kun lähestytään toimintakauden tai lukuvuoden päätöstä. Tämän vuoksi rekrytointiin ei ole organisaatioissa mahdollista riittävästi keskittyä, mikä on suuri riskitekijä; ollaanhan valitsemassa työntekijää ehkä kymmeniksi vuosiksi.

Rexit mentoroi -tiimi tarjoaa apuaan rekrytointiprosesseihin niin varhaiskasvatus- kuin perusopetusyksiköidenkin ylläpitäjille:

1. Tiimimme on valmis käymään huolellisesti läpi määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset, minkä pohjalta laadimme listan perusteluineen hakijoista, joita suosittelemme kutsuttaviksi haastatteluun.

2. Tiimimme on valmis olemaan mukana em. haastatteluissa; niiden suunnittelussa, käytännön toteutuksessa ja arvioinnissa.

Perehdymme huolella niihin odotuksiin ja toiveisiin, joita valittavaan henkilöön kulloinkin on asetettu; kuuntelemme varhaiskasvatus- tai perusopetusyksikön ylläpitäjän edustajaa ja yksikön henkilöstöä - tarvittaessa luottamushenkilöitä ja sidosryhmien edustajia.

Vallitsevan käytännön mukaisesti työsuhteisiin asetetaan kuuden kuukauden koeaika. Tarjoamme tälle ajanjaksolle räätälöityä mentorointia työsuhteeseen valituille varhaiskasvatusyksiköiden johtajille ja perusopetuksen rehtoreille.

Olemme mentoreina panneet merkille, että varsin usein  uuden henkilöstön perehdyttämisessä on puutteita. Henkilöstöä haastatellessa perehdytys nousee varsin usein keskeiseksi yksikön kehittämiskohteeksi. Tätä varten olemme laatimassa päiväkotien ja koulujen käyttöön materiaalin ja työkalun, joiden avulla perehdytys on mahdollista toteuttaa laadukkaasti - kiireisenkin arjen tiimellyksessä.

Back to top