Suuri postitie Lokalahdelta Kumlingeen lukuvuonna 2021-2022

Sain osallistua tiistaina elokuun 10. päivänä aamupäivän ajan Lokalahden koulun VESOon eli opettajien virkaehtosopimuksen mukaiseen koulutuspäivään, johon myös koulun koulunkäynninohjaajat osallistuivat. 

Olin saanut mahdollisuuden esitellä ideani kulkea koulun koko opetushenkilöstön kanssa alkaneen lukuvuoden aikana Lokalahdelta Ahvenanmaan Kumlingeen noudattaen historiallista Suurta postitietä, joka aikanaan kulki Turusta Mynämäen kautta Kustaviin ja sieltä Ahvenanmaan kautta aina Tukholmaan. Tieosuus otettiin käyttöön vuonna 1638, mutta tiedetään reitin olleen käytössä jo sitäkin ennen.

Olin testannut ideaani kesäkuussa Kumlingessa, missä esittelin sen koulun rehtori Veli-Pekka Virtaselle. Kun saavuimme Björkörarna-nimisen saaren laituriin, totesimme lokin hyödyntäneen sen, että laiturista oli hävinnyt puolet meriveden noustua talvella poikeuksellisen korkealle. Lokki - Lokalahden ja Lokalahden koulun tunnus - oli tehnyt pesän paikkaan, mistä osa laituria oli lähtenyt.

Pesässä oli yksi ilmeisen äskettäin kuoriutunut poikanen ja kaksi munaa. Näimme pesässä metaforan: tuo kuoriutunut poikanen kuvasi meille Lokalahden koulussa edellisenä lukuvuonna käytyä arvokeskustelua, jota olin ollut käynnistämässä. Sen tuloksena koulu määritti omat arvonsa.

Kun kahden päivän päästä teimme lähtöä saarelta, myös toinen poikanen oli kuoriutunut: 

Saaressa käymämme dialogin ansiosta ideani Suuresta postitiestä Lokalahdelta Kumlingeen oli jalostunut temaattiseksi valmennukseksi, jota nyt siis olin tarjoamassa Lokalahden koululle.

Näen tämän matkan tavoitteina työyhteisön toiminnan kehittymisen, ammatillisen oppimisen ja ammattitaidon syventämisen, itsetuntemuksen lisääntymisen ja työn kuormittavuuden vähentämisen.

 

VESOssa kävimme läpi tulevaa matkaamme. Sen varrella tulee olemaan neljä pysähdyspaikkaa, jotka on merkitty reitillemme: Taivassalo, Kustavi, Brändö ja m/s Alfågeln, joka vie meidät lopulta Kumlingeen. Nämä pysähdykset ovat kuvitteellisia. Käytännössä meillä on neljä iltapäivätilaisuutta Lokalahden koululla - kaksi syyslukukaudella ja kaksi kevätlukukaudella. Tällöin keskustelemme teemoista, joista koulun opetushenkilöstö on ilmaissut haluavansa keskustella. Näihin iltapäivätilaisuuksiin opettajat käyttävät yhteissuunnitteluaikaansa.

 

Nostin esille OPS:n perusteista (2014) luvun neljä, jossa nähdään oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä ja määritellään toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet. Tässä yhteydessä nousi jo useita teemoja, kuten kiireen tuntu arjessa ja täydennyskoulutusten hyödyntäminen koulun tasolla. Pakkasin ne postilaukkuumme.

 

Matkamme määränpää on siis Kumlinge, johon saavumme - emme enää kuvainnollisesti vaan ”ihan oikeesti” - kesäkuussa 2022. Kyseessä on koulun oma koulutustilaisuus, joka kokonaiskestoltaan tulee olemaan kaksi vuorokautta. Tilaisuus ei luonnollisestikaan voi olla pakollinen koulun opetushenkilöstölle, eikä tilaisuuden aikana tietenkään voida tehdä päätöksiä ja sopimuksia, jotka koskevat myös niitä henkilöstön edustajia, jotka ovat estyneet osallistumasta tilaisuuteen.

Tilaisuuden aikana käsittelemme vielä matkan varrella käsittelemättä jääneitä teemoja, arvioimme matkaamme kokonaisuutena sekä luomme katseemme tulevaisuuteen.

 

- Jyrki Välimäki -

  

Kuva: Rehtori V-P Virtanen keskustelemassa henkilöstön kanssa

Back to top