Rexit mentoroi ryhmämentorointi

Ryhmämentorointi

Ryhmämentorointi on ryhmässä tapahtuvaa mentorointia.

Tarjoamme tätä mahdollisuutta kunnille ja alueellisille organisaatioille, joiden tehtävänä on vastata oppilaitosjohdon täydennyskoulutustarpeisiin. Ryhmän koko on 5-7 osallistujaa. Mikäli on tarvetta perustaa useampia ryhmiä, ryhmäjako tehdään ennen valmennuksen alkua toteutettavan tarvekartoituksen pohjalta. Ryhmäjaossa voidaan toisaalta asettaa etusijalle alueelliset välimatkat.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat ovat kunkin ryhmän toiveiden ja asetettujen tavoitteiden mukaiset.

Koulutuksessa noudatetaan hybridistrategiaa

Tietyt ryhmän tapaamiset toteutetaan  hyödyntäen Teamsiä tai vastaavaa verkkotyökalua - kuitenkaan kasvotusten ”livenä” toteutettavia tapaamisia unohtamatta.

Tapaamisia järjestetään 3-4 viikon välein, yhteensä 10 kertaa. Tapaamiset kestävät kaksi tuntia. Mikäli ryhmän jäsenet asuvat ja toimivat kovin kaukana toisistaan, on mahdollista - ns. live-tapaamisten ollessa kyseessä - yhdistää kaksi kahden tunnin tapaamista samalle päivälle; esimerkiksi klo 10-12, lounastauko ja klo 12.30 tai klo 13.00 alkaen toinen kahden tunnin kokonaisuus.

Kun ryhmiä on enemmän kuin yksi, edellä mainittujen mentorointitapaamisten lisäksi järjestetään kaikille osallistujille yhteinen kolme tuntia kestävä koulutuksen aloitustilaisuus ja kaikille ryhmille yhteinen kolme tuntia kestävä koulutuksen päätöstilaisuus.

Ryhmän kokoonpano ja yksilölliset tarpeet määrittelevät valmennuksen tavoitteet - toisaalta yksilölliset tarpeet voidaan ottaa huomioon ryhmän kokoonpanoa harkittaessa. Ryhmämentoroinnissa toteutuu toisten kokemuksista oppiminen ja se antaa valmiuksia jouduttaessa itse samankaltaiseen tilanteeseen. Työtä, työtapoja ja rehtorin oman itsen ja työn tarkastelua ja tutkimusta toteutetaan johtajuuden ja johtamisen näkökulmasta. Mentorin pyrkimyksenä on olla mukana kehittämässä ryhmän jäsenten johtamien työyhteisöjen toimintaa; kasvattamassa näiden psykologista pääomaa ja olla tukemassa ammatillista oppimista, syventämässä osallistujien ammattitaitoa, lisäämässä osallistujien itsetuntemusta ja vähentämässä osallistujien työn kuormittavuutta.

Ryhmien tapaamisille on kulloinkin sovittu tietty teema, jonka ryhmä on yhdessä valinnut. Mikäli teeman valinta tuottaa vaikeuksia, voidaan hyödyntää Rexit mentoroi -karusellia. Ryhmän mentori on valmistautunut alustamaan aiheesta, mutta tapaamisen varsinainen anti perustuu ryhmässä käytävään dialogiin ja reflektoinnin avulla sen tuottamaan kokemukselliseen oppimiseen.Rexit mentoroi -karuselli tarjoaa seuraavia teemoja: Opetussuunnitelma osaksi koulun arkea, koulun toimintakulttuurin kehittäminen, pedagoginen johtaminen, rakenteet, työyhteisön tunteet ja ilmapiiri, vuorovaikutus, kiire, rehtorin työn pirstaleisuus, yhteistyö, työnjako, delegointi, työhyvinvointi, vahvuuksien hyödyntäminen, ryhmädynamiikka, ihmissuhteet ja yhtenäinen perusopetus.

Yhteisesti sovitun teeman sijaan tai siihen liittyen ryhmän jäsenillä on myös mahdollisuus tuoda keskusteluun yksittäisiä työssään kohtaamiaan - akuuttejakin - haasteita ja saada tapaamisesta välitöntäkin apua arkeensa. Ryhmämentorointi on rehtorille PAUSE-nappi - lupa pysähtyä ja tarkastella työtään yhdessä kollegojen kanssa ja saada näin uusia näkökulmia, turvallisessa ilmapiirissä. Tapaamiset ovat luottamuksellisia. Tapaamisia varten mentorien tuottama ja mahdollisesti ryhmien toimesta tapaamisissa tuotettu materiaali tallennetaan rexitmentoroi.fi-sivustolle mentorointiin osallistuvien rehtorien käyttöön.

”Kuka tahansa voi pidellä ruoria, kun meri on tyyni.”

 Kirjailija Publilius Syrus (50 eKr.)

- Jyrki Välimäki - 

Back to top