Koulutusvientiä harjoittamassa - samalla uutta oppimassa

Toukokuun 25. päivänä tapasin Seppo Ryösän kanssa  Leicesterissä (UK) oman mentorimme Bill Griffithsin, joka oli onnistunut kutsumaan erään Paul Stonen kanssamme keskustelemaan mahdollisesta yhteistyöstä.

Paul Stone on Academy Trustin toimitusjohtaja. Trustiin kuuluu tietty joukko kouluja joiden taustalla trust toimii ohjaten, kehittäen ja ollen muutoinkin eri tavoin kouluilleen avuksi. Tavoitteena on ymmärtääkseni ensisijaisesti parempi koulujen johtaminen ja sitä kautta paremmat oppimistulokset. Trust ottaa koulujen budjeteista 4-8 % oman toimintansa pyörittämiseen.

Paul Stone on oman alueensa tunnettu ja arvostettu trustin ceo: häntä kuunnellaan.

Esittelimme tapaamisessa Rexit mentoroi™ -toimintamallin. Tarjosimme sitä trustille, mistä Paul Stone oli erittäin kiinnostunut. Arjen haasteista hänen toiminta-alueellaan päällimmäisenä jäi mieleen vaikeus löytää niin opettajia kuin rehtoreitakin. 

Myös suunnitelmamme lukuvuonna 2023-2024 toteutettavasta opettajien vaihto-ohjelmasta kiinnosti Paul Stonea. 5-8 opettajan ryhmä Suomesta viettää viikon Leicesterissä ja sen ympäristössä - em. trustin toiminta-alueella tutustuen ja osallistuen koulussa opetustyöhön ja koulunpitoon yleisesti. Koulun ulkopuoliselle kulttuurioppimiselle on toki varattu myös oma aikansa. Vastaavasti ja vastaavan kokoinen ryhmä opettajia Englannista viettää vastaavan viikon täällä Suomessa.

Toukokuun 26. päivänä vierailimme Arnesby Primary School -nimisessä koulussa Leicesterissä. Koulu on pieni kyläkoulu, joka toimii vanhassa viktoriaanisen ajan rakennuksessa.

Keskustelimme pitkään rehtori Jacqueline Averyn kanssa. Hänen tarinansa siitä, kuinka hänet oli jo eläkkeelle siirtyneenä hälytetty joulun jälkeen pelastamaan koulu, oli mielenkiintoinen. Jackie oli hienosti saanut vahvistettua luottamusta koulun ja oppilaiden huoltajien välillä. Töitä on toki vielä paljon tässäkin suhteessa uudella aloittavalla rehtorilla. Keskustelun jälkeen vietimme useita tunteja koulussa seuraten opetusta ja keskustellen niin koulun henkilöstön kuin oppilaidenkin kanssa.

Inkluusiota toteutetaan mielestämme hyvin. Henkilöstöä siihenkin on, mutta ei liikaa. Oppilaat tuntuivat ainakin viihtyvän koulussa.

- Jyrki Välimäki - 

Back to top