Ryhmämentorointi - Mitä se on?

Ryhmämentorointi on ryhmässä tapahtuvaa mentorointia.

Tarjoamme tätä mahdollisuutta kunnille ja alueellisille organisaatioille, joiden tehtävänä on vastata oppilaitosjohdon täydennyskoulutustarpeisiin. Ryhmän koko on 5-7 osallistujaa. Mikäli on tarvetta perustaa useampia ryhmiä, ryhmäjako tehdään ennen valmennuksen alkua toteutettavan tarvekartoituksen pohjalta. Ryhmäjaossa voidaan toisaalta asettaa etusijalle alueelliset välimatkat.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat ovat kunkin ryhmän toiveiden ja asetettujen tavoitteiden mukaiset.

Tutustu ryhmämentorointiin lukemalla blogikirjoituksemme Ryhmämentorointi

Rexit mentoroi

Rexit mentoroi™ kuuluu aputoiminimenä vuonna 2018 perustettuun SMC - School Management Coaching osakeyhtiöön (Y-tunnus 2925523-4), joka on erikoistunut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johdon ja koko henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä erilaisten sivistystoimen hankehakemuksien laatimiseen ja hankkeiden koordinointiin.

Toimintamme perustuu elämäntyöhömme päiväkodin johtajina tai peruskoulun rehtoreina sekä laajaan yhteistyöverkostoomme. Rexit mentoroi™ on oppiva organisaatio. Kokemuksemme rinnalla seuraamme uteliaina ja nöyrinä kasvatus- ja opetusalaan liittyvää tieteellistä tutkimusta, perehdymme alalla ilmestyviin julkaisuihin ja syvennymme ajantasaiseen kasvatus- ja opetusalaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja siitä johdettuun ohjeistukseen. Katsomme tulevaisuuteen ja siihen samaan rohkaisemme rinnalla kulkien tämän päivän kouluarjen sankareita.

mentoroinnin polku

Mentorointiprosessin polku

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutus

Koulutuspalvelumme ovat kuntien ja muiden päiväkoti- ja perusopetusyksiköiden ylläpitäjien tarpeisiin räätälöityä tilauskoulutusta tai temaattista valmennusta.

Tilauskoulutusta ja temaattista valmennusta esittelemme kohdassa Apua tarjolla.

Opettajavaihto Suomen ja Englannin välillä lukuvuonna 2024-2025

Opettajavaihdolla pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden uuden oppimiseen ja näköalojen avartamiseen tutustumalla kollegaan ja hänen arkeensa toisessa maassa. Ensimmäinen opettajaryhmä tullaan kokoamaan yhdestä Suomen kunnasta ja Leicesteristä (UK). Ryhmään voivat hakeutua yhtä lailla varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksenkin opettajat. 

Opettajavaihto toteutetaan muodostamalla osallistujista työparit: opettaja Suomesta ja opettaja Leicesteristä muodostavat työparin. Työparien muodostamisessa huomioidaan kunkin toimenkuva, henkilökohtaiset odotukset, kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet.  Viikon työparin koulussa on tarkoitus olla vierailevan opettajan aktiivista osallistumista opetustyöhön. Työpäivän ulkopuolinen aika tarjoaa mahdollisuuden tutustua toiseen kulttuuriin. 

Myös ryhmää kokonaisuudessaan hyödynnetään oppimisessa.

Opettajavaihto on kahdeksan kuukauden prosessi, johon sisältyy valmistautumista, toteutusta, arviointia ja kokemusten jakamista. Koko prosessin ajan ryhmän tukena toimivat ryhmän mentorit: Bill Griffiths, Seppo Ryösä ja Jyrki Välimäki

Arponen Vesa, rehtori, Jäkärlän koulu Turku

ma 15.4.2019 

Palautteeni koutsauksesta:

Loistava tapa saada vietyä etteen päin asioita, jotka kiireen keskellä tulee helposti siirrettyä aina huomiseen.

Koutsaaja on helposti lähestyttävä ja heti tuli sellainen olo, että tämä on hyvä juttu, juuri tätä olenkin kaivannut.

Keskustelullinen ote oli minulle sopiva. Mentorin persoona saa koulutettavassa aikaan luottamuksen tunteen. Kaikista asioista voi hänen kanssaan avoimesti keskustella.

Mitä jäi käteen? Koulun uusi selkeä ja tavoitteellinen toimintakulttuuri, johon olen hyvin tyytyväinen ja, johon opettajien on helppo sitoutua.

Voisiko enempää toivoa! Kiitos vielä!

 Paappa Tiina, rehtori, Wäinö Aaltosen koulu Turku

ma 13.5.2019 

Palaute valmennuksesta! 

Olemme tavanneet valmennuksen merkeissä keväällä 2019 säännöllisesti, n. kerran kuukaudessa. Tapaamisten aiheet ovat nousseet arkityön ajankohtaisista otsikoista (henkilöstön hyvinvointi, työjärjestyksen laatiminen, resurssien jakaminen, toimintakulttuurin muutos, koulun visio).  Mentori osallistui myös maaliskuun alussa veso-päiväämme; opettajilla oli mahdollisuus keskustella hänen kanssaan toimintakulttuurin muutoksesta esimiehen vaihtuessa. Henkilöstö antoi tästä myönteistä palautetta.

Olen kokenut valmennuksen hyödylliseksi ja antoisaksi.  Itselläni on useampikin läheinen kollega, jonka kanssa voin jakaa asioita. Toisaalta "ulkopuolinen" henkilö, jolle koulumaailma on tuttu, tuo uusia näkökulmia arjen tilanteisiin. Kiitos! 

Mikko Tapanila, Koulunjohtaja, Rymättylän koulu Naantali

to 7.5.2020

Mentorointi lähti mallikkaasti liikkeelle, kun lähtökohdaksi otettiin yksikön omat tarpeet ja toiveet. Näin saatiin haarukoitua sopivat mallit ja toimintatavat juuri kyseisen yksikön tueksi. Kaikki käyty keskustelu oli hyvin rakentavaa ja siinä korostui mentorin joustava sekä kuunteleva asenne. Niin johtajan kuin muunkin henkilökunnan suusta on sanottu, että mentorin kanssa oli tosi helppo jutella. Kenellekään ei muodostunut kynnystä käydä keskusteluja mentorin kanssa. Mentorin oli helppo peilata käytäntöjä ja keskusteluja omaan vankkaan kokemustaustaansa. Keskustelu pysyi koko ajan linjassa tavoitteiden kanssa - tiedettiin mistä puhuttiin. Haluan kiittää mentoria, Timo Tuusvuorta, hienosti vedetystä kokonaisuudesta, jossa huomioitiin yksikön tarpeet oikealla tavalla. Onnistuneen mentoroinnin jälkeen on ollut helppo suositella ja kannustaa myös muita yksiköitä vastaavaan toimintaan. Vaikka koronakriisi sotki mentoroinnin lopun suunnitelmia, saatiin kokonaisuus yhteenvetoineen valmiiksi. Kiitos!

Matti Kompuinen, rehtori, Laurin koulu Mynämäki

to 4.6.2020

Kiitos mentorikäyntien yhteenvedosta ja antoisista keskusteluhetkistä lukuvuoden aikana. Mentorointi on antanut hyvän peilipinnan niin koulun kehittämiseen kuin oman työn reflektointiin. Kokeneen kollegan kanssa käydyt keskustelut ja toteuttamasi kyselyt ovat tuoneet varmuutta viedä asioita eteenpäin ja toisaalta tuoneet esiin myös uusia näkökulmia koulunpitoon liittyviin asioihin.

Mentorina sinä Timo Kalske olet rauhallinen, kuunteleva ja rakentava, siis erinomainen keskustelukumppani, mitä arvostan. Olosuhteiden ymmärtäminen ja aito kiinnostus mentoroitavan arkeen ilman omien ratkaisumallien tyrkyttämistä antaa hyvän pohjan luottamuksellisten keskustelujen käymiseen.

Siispä kiitos sinulle miellyttävistä hetkistä kiireisen koulutyön lomassa käydyistä rakentavista keskusteluista. Oikein hyvää kesää!

Tanja Kytöniemi, rehtori, Kerttulan koulu Raisio

ke 17.6.2020

Timo Kalske oli nappivalinta minun mentoriksi. Timo auttoi minua kehittymään monella eri tasolla rehtorin työssäni. Erityisesti minulle jäivät mieleen kaikki käymämme keskustelut, joiden kautta pääsin peilaamaan omaa työtäni kokeneemman kollegan kanssa. Kokemukseni oli, että pystyimme puhumaan täysin samaa kieltä kaikissa käsittelemissämme aiheissa. Mentorointi käynnistyi aina minun tarpeista, mikä milloinkin oli ajankohtaisimpana ja päällimmäisenä asiana koulun arjessa esillä.  Koulussa rehtori joutuu olemaan yksin monessakin mielessä, joten nämä keskustelut toimivat hyvin paljon myös ”työnohjauksellisina” tilaisuuksina. 

Suuri asia minulle oli myös Timon toteuttamat luokka-astetiimikeskustelut. Niiden palautteiden perusteella vahvistui kuvitelmani siitä, että koulun henkilökunta on aidosti mukana koulun kehittämistyössä. Ajattelin, että näiden tiimikeskustelujen kautta olisi tullut esille mahdollisia kipukohtia, joihin olisin voinut jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Ilokseni totesin, että mitään suurempaa pulmakohtaa ei tullut esille. Oma työtapani on avoin, rakentava ja ratkaisukeskeinen. Olen toiminut Kerttulan koulun rehtorina nyt kolme vuotta. Tämän lukuvuoden jälkeen minulla on ensimmäistä kertaa sellainen olo, että koko henkilökunta tietää ja on mukana omalla työpanoksellaan koulun muutoksessa. Tähän on suuresti vaikuttanut myös sivistysjohto, joka on tukenut esittämiäni koulun tarpeita ja vaateita, jotka ovat toteutuneet. Kouluun on viimeisen kolmen vuoden aikana saatu kaksi uutta erityisluokanopettajaa ja kolme uutta koulunkäynninohjaajaa. 

Kiitos Timo siitä, että jaksoit käydä pitkiä keskusteluja kanssani. Kiitos myös monista neuvoista ja kannustuksesta.

SOITA MEILLE!
+358 40 581 8587
info@rexitmentoroi.fi

Back to top