Kohti parempaa johtamista - mentorointi johtamisen työkaluna

Tämän koulutuksen juuret ovat OPH:n tukemassa #Paraskoulu Varsinais-Suomi -hankkeessa 2019-2020. Hanke loi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtamisen rakenteelliseksi kehittämiseksi kollegiaalisen mentorointimallin. Mentorointi johtamisen työkaluna -opintokokonaisuus tarjoaa luontevan, varhaiskasvatuksen ja peruskoulun arkeen sopivan mahdollisuuden yksikön toiminnan kehittämiseen. Koulutukseen osallistuvat perehdytetään mentorointiprosessiin ammatillisen kehittymisen ja ihmisenä kasvun työkaluna, joka perustuu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen kollegan kanssa.

 

Kohderyhmä

Mentorointi johtamisen työkaluna -koulutuskokonaisuus on tarkoitettu varhaiskasvatus- ja perusopetusyksiköiden johtajille ja johtotiimeille. Koulutukseen on mahdollista ottaa mukaan yhteensä max. 30 varhaiskasvatus- ja perusopetusyksikköä. Yhtä yksikköä voi edustaa johtaja yksin tai työparinsa kanssa; esimerkiksi rehtori ja apulaisrehtori yhdessä. Yksikköä voi edustaa myös johtotiimi.

 

Tavoitteet

Koulutuskokonaisuuden tavoitteita ovat

  • vahvistaa johtamisosaamista uran eri vaiheissa
  • tukea varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien toimeenpanoa ja kehittämistä paikallisesti
  • vahvistaa oppimisyhteisöjen hyvinvointia ja tukea varhaiskasvatus- ja perusopetusyksiköiden johtajien työhyvinvointia
  • tuoda mentorointi varhaiskasvatus- ja perusopetusyksiköiden johtajien arkeen työkaluksi itsensä, oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen sekä kollegiaaliseen tukeen  periaatteella "give and get"
  • tukea johtamista Covid19-pandemian jälkihoidossa niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessakin

 

Toteutus

Seuraava noin kuudelle kuukaudelle hajautettu koulutuskokonaisuus käynnistyy syyskuussa 2022. Koulutus toteutetaan yksilöllisesti kunkin osallistujan toimintaympäristö ja työnkuva huomioiden. Tämän periaatteen toteutumisen varmistamiseksi koulutuskokonaisuutta edeltävät ennakkotehtävät. Koulutuksessa laaditaan osallistujien henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat.

Hanke käynnistyy Turussa kahden päivän lähiopetusosiolla, jossa johtamisosaamisen ja yhteisöllisen kehittämisen teemaa lähestytään mm. tunneälyä koskevan tutkimuksen näkökulmasta yhdistettynä vahvaan niin kansalliseen kuin kansainväliseenkin (UK) kokemusasiantuntijuuteen. Mentorointiprosessiin perehdytään seuraavissa koulutusosioissa, joista kukin käsittää yhden tai useamman vaiheen prosessista. Koulutusosiot koostuvat aina yhteisestä etäopetuksen keinoin toteutetusta johdannosta ja välitehtävistä, joilla varmistetaan prosessin eteneminen. Välitehtävät toteutuvat kunkin koulutettavan työpaikalla ja ne liittyvät kiinteästi koulutettavan arkeen. Kouluttajista Rexit mentoroi -tiimin jäsenet toimivat välitehtävien ohjaajina.

Kouluttajina toimivat Filosofian tohtori Timo Kultanen, rehtori William Griffiths, Leicester (UK) ja  Rexit mentoroi -tiimi: Anne Alho, Timo Kalske, Mika Rantanen, Seppo Ryösä, Hannu Toukola, Timo Tuusvuori ja Jyrki Välimäki.

Opetuskieli on suomi. Koulutukseen sisältyy englanninkielinen luento ja sen pohjalta englanniksi alustettua pari- ja pienryhmätyöskentelyä.

Oikeudet ohjelman rakenteen ja sisällön muutoksiin pidätetään.

 

Hinta

1950 € / varhaiskasvatus- tai perusopetusyksikkö (alv 0)

Koulutuskokonaisuudelle haetaan järjestäjien toimesta OPH:n rahoitusta helmikuussa 2022. Tämän toteutuessa koulutus on osallistujille maksuton. Maksuttoman koulutuksen edellytyksenä on työsuhde kuntaan tai valtioon. Osallistujan on kuitenkin itse huolehdittava koulutukseen sisältyvän lähiopetusjakson ( koulutusosio 1 ) aiheuttamista majoitus-, matkustus- ja ruokailukuluista sekä koulutusosio 3:n välitehtävien mahdollisesti aiheuttamista matkakuluista.

 

Lisätiedot

Mentorointi johtamisen työkaluna -koulutuskokonaisuutta koskevia kysymyksiä ja muita kiinnostuksen osoituksia toivotaan sähköpostitse osoitteeseen info (at) rexitmentoroi.fi.

SOITA MEILLE!
+358 40 581 8587
info@rexitmentoroi.fi

Back to top