Mentoroimalla kohti parempaa johtamista

Haemme hankekumppaniemme kanssa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta momentilta “Erityisavustukset varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen”.

Mentoroimalla kohti parempaa johtamista -hankkeessa edelleen kehitämme mentorointimalliamme varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa valtakunnallisesti käytettäväksi toimintamalliksi.

Hankkeen tavoitteena on

1. vahvistaa johtamisosaamista ja yhteisöllistä kehittämistä sekä tukea johtamista pandemian jälkihoidossa,

2. edistää sekä johtajien että työntekijöiden jaksamista ja työhyvinvointia,

3. tuottaa tutkimustietoa mentoroinnin vaikuttavuudesta,                      

4. käynnistää, tukea ja rikastaa kollegiaalista ja alueellista yhteistyötä sekä

5. levittää mentorointimallin toteutuksesta ja mentoroinnin vaikuttavuudesta saatu tieto AVI-verkoston kautta koko maan laajuisesti.

Hankkeeseen meidän on mahdollista ottaa mukaan kymmenen kuntaa

SOITA MEILLE!
+358 40 581 8587
info@rexitmentoroi.fi

Back to top