Jyrkin kirjallisuusvinkkejä osa 3

Kuten olen aiempien kirjavinkkausteni johdannoissa todennut, en ole eläessäni lukenut paljon kirjoja. Se ei todellakaan ole ylpeyden aihe.

Sen sijaan tunnen tietynlaista ylpeyttä siitä, että jäätyäni eläkkeelle peruskoulun rehtorin virasta vuoden 2019 alussa olen pyrkinyt siihen, että minulla on aina kirja luettavana ja huolehdin siitä, että kirja myös kohtuullisessa ajassa  tulee luetuksi.

Toki olen samalla tuntenut, kuinka sisimmässäni tieto luo tuskaa. Jo rehtoriurallani sen työvuosien myötä huomasin. Asiat näyttäytyivät päivä päivältä enemmän sekäettä-juttuina kun ne aloittaessani olivat olleet pikemminkin jokotai-juttuja. Onneksi mentorina tehtäväni ei olekaan sanoa mentoroitavalle, miten - ja vain siten - hänen tulee toimia.

Tässä blogitekstissäni esittelen lyhyesti joitakin äskettäin lukemiani ja varsin hyödyllisiksi kokemiani kirjoja.

Jyrkin kirjallisuusvinkkejä osa 2

Kuten ensimmäisessä kirjavinkkauksessani totesin, en ole eläessäni lukenut paljon kirjoja. Työaikana siihen ei ollut mahdollisuutta. Ja kun työn ja vapaa-ajan rajapinta oli kovin hämärä, ei aikaa lukemiseen ja lukemansa pohtimiseen oikein löytynyt.

Sen sijaan jäätyäni eläkkeelle peruskoulun rehtorin virasta vuoden 2019 alussa olen pyrkinyt siihen, että minulla on aina kirja luettavana ja huolehdin siitä, että kirja myös kohtuullisessa ajassa  tulee luetuksi.

Vaikka oppilaitosjohdon mentorointityöni onkin omaan kokemukseeni perustuvaa rinnalla kulkemista, koen kuitenkin, että jokainen päivä, jonka olen poissa koulun arjesta, on omiaan vieraannuttamaan minut koulun johtamisesta.

Niinpä lukemalla oppilaitoksen johtamista tukevaa ja kehittävää kirjallisuutta pyrin pitämään yllä omaa ammattitaitoani.

Tässä blogitekstissäni esittelen lyhyesti neljä äskettäin lukemaani kirjaa, joista jokaisen koen vahvistaneen kokemusasiantuntijuuttani; ne nostavat esille sellaista osaamista, minkä tunnen itseltäni puuttuneen.

Jyrkin kirjallisuusvinkkejä osa 1

En ole eläessäni lukenut paljon kirjoja. Kannesta kanteen lukemani kaunokirjallisuus on nopeasti lueteltu. Sain rehtoriurani aikana jonkin verran käsiini inspiroivaa ammattikirjallisuutta, mutta ongelmana oli löytää lukemiselle riittävästi aikaa ja otolliset olosuhteet. Työaikana siihen ei ollut mahdollisuutta. Ja kun työn ja vapaa-ajan rajapinta oli kovin hämärä, ei aikaa lukemiseen ja lukemansa pohtimiseen oikein löytynyt.

Sen sijaan jäätyäni eläkkeelle peruskoulun rehtorin virasta vuoden 2019 alussa olen pyrkinyt siihen, että minulla on aina kirja luettavana ja huolehdin siitä, että kirja myös kohtuullisessa ajassa  tulee luetuksi.

Vaikka oppilaitosjohdon mentorointityöni onkin omaan kokemukseeni perustuvaa rinnalla kulkemista, koen kuitenkin, että jokainen päivä, jonka olen poissa koulun arjesta, on omiaan vieraannuttamaan minut koulun johtamisesta.

Niinpä lukemalla oppilaitoksen johtamista tukevaa ja kehittävää kirjallisuutta pyrin pitämään yllä omaa ammattitaitoani.

Tässä blogitekstissäni esittelen lyhyesti muutamia kirjoja, jotka olen lukenut jäätyäni eläkkeelle.

Back to top