Suuri postitie Lokalahdelta Kumlingeen lukuvuonna 2021-2022

Sain osallistua tiistaina elokuun 10. päivänä aamupäivän ajan Lokalahden koulun VESOon eli opettajien virkaehtosopimuksen mukaiseen koulutuspäivään, johon myös koulun koulunkäynninohjaajat osallistuivat. 

Olin saanut mahdollisuuden esitellä ideani kulkea koulun koko opetushenkilöstön kanssa alkaneen lukuvuoden aikana Lokalahdelta Ahvenanmaan Kumlingeen noudattaen historiallista Suurta postitietä, joka aikanaan kulki Turusta Mynämäen kautta Kustaviin ja sieltä Ahvenanmaan kautta aina Tukholmaan. Tieosuus otettiin käyttöön vuonna 1638, mutta tiedetään reitin olleen käytössä jo sitäkin ennen.

Olin testannut ideaani kesäkuussa Kumlingessa, missä esittelin sen koulun rehtori Veli-Pekka Virtaselle. Kun saavuimme Björkörarna-nimisen saaren laituriin, totesimme lokin hyödyntäneen sen, että laiturista oli hävinnyt puolet meriveden noustua talvella poikeuksellisen korkealle. Lokki - Lokalahden ja Lokalahden koulun tunnus - oli tehnyt pesän paikkaan, mistä osa laituria oli lähtenyt.

Pesässä oli yksi ilmeisen äskettäin kuoriutunut poikanen ja kaksi munaa. Näimme pesässä metaforan: tuo kuoriutunut poikanen kuvasi meille Lokalahden koulussa edellisenä lukuvuonna käytyä arvokeskustelua, jota olin ollut käynnistämässä. Sen tuloksena koulu määritti omat arvonsa.

Rekrytoinnin vaikeus - apua tarjolla

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön onnistunut rekrytointi on palvelun korkean laadun ehdoton edellytys. Uhkana alalla on toki työvoimapula, joka varsinkin alueellisesti voi olla erityisen merkittävä haaste. Toisaalta rekrytointiprosesseja leimaa usein kiire. Niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksenkin vuosikellossa rekrytoinneilla on taipumus sijoittua toiminnan kannalta vuoden hektisimpään ajankohtaan: kun lähestytään toimintakauden tai lukuvuoden päätöstä. Tämän vuoksi rekrytointiin ei ole organisaatioissa mahdollista riittävästi keskittyä, mikä on suuri riskitekijä; ollaanhan valitsemassa työntekijää ehkä kymmeniksi vuosiksi.

Rexit mentoroi -tiimi tarjoaa apuaan rekrytointiprosesseihin niin varhaiskasvatus- kuin perusopetusyksiköidenkin ylläpitäjille:

1. Tiimimme on valmis käymään huolellisesti läpi määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset, minkä pohjalta laadimme listan perusteluineen hakijoista, joita suosittelemme kutsuttaviksi haastatteluun.

2. Tiimimme on valmis olemaan mukana em. haastatteluissa; niiden suunnittelussa, käytännön toteutuksessa ja arvioinnissa.

Perehdymme huolella niihin odotuksiin ja toiveisiin, joita valittavaan henkilöön kulloinkin on asetettu; kuuntelemme varhaiskasvatus- tai perusopetusyksikön ylläpitäjän edustajaa ja yksikön henkilöstöä - tarvittaessa luottamushenkilöitä ja sidosryhmien edustajia.

Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi

Ostin tämän kirjan käsikirjastooni, jota huolella täydennän.

Kirjan nimi linkittyy vahvasti työhön, jota nykyään teen: mentoroin päiväkotien ja perusopetusyksiköiden johtajia kulloinkin työyhteisöt huomioiden ja työntekijöitä kuullen. Näen, että nämä prosessit kaipaavat tuekseen yksilö- ja työyhteisötyönohjausta. Tämä näkymä ohjaa minua näissä kirjavalinnoissa.

Muistan kirjan toisen kirjoittajan, Pauli Juutin, Heinolan kurssikeskuksesta. Osallistuin rehtorien koulutusohjelmaan joskus 90-luvun alkupuolella. Kurssin vetäjä Mikko Salonen oli värvännyt tuekseen Pauli Juutin Johtamistaidon Opistosta yhteen kolmesta Heinolassa toteutetusta lähiopetusjaksosta. Tämäkin saattoi vaikuttaa valintaani.

Kirjan Johdanto-luvussa todetaan, että me nykyisin elämme asiakaskokemuksia korostavaa mielikuvien ja sosiaalisen median aikaa.

- Monien ihmisten kohtalona onkin jäädä entisten mielikuviensa ja tarinoidensa vangiksi ja menettää lumovoimansa muiden silmissä. Tätä jäin pohtimaan - vallankin, kun tänä päivänä kokonaisen organisaation - esimerkiksi yksittäisen koulun - maine ja mielikuva ihmisten silmissä on samalla sen menestyksen mitta.

Läsnä koulun arjessa

Perjantaina helmikuun 19. päivänä sain olla mukana Lokalahden koulun talviliikuntapäivässä. Olin onnistunut myymään LUOKKALÄTKÄn osaksi päivän monipuolista ohjelmaa.

Turussa olen ollut järjestämässä perusopetuksen 1.-3. luokille LUOKKALÄTKÄ-tapahtumaa yhteistyössä Suomen Jääkiekkoliiton ja paikallisten jääurheiluseurojen kanssa  vuodesta 2003 aina rehtorin virasta eläköitymiseeni saakka - ja senkin jälkeen. Tapahtuman tarkoitus on osoittaa, ettei jääkiekko ole kovin vaikeaa. Osallistua voi vaikka luistelutaito olisi vielä kovinkin puutteellinen ja jääkiekkomaila kädessä ensimmäistä kertaa. Tapahtumaa varten kerätty varustepankki on nykyään Varissuon jäähallissa, josta saatoin viedä Lokalahdelle lainaksi maalivahdin varusteita ja pelipaidat.

Parasta päivässä oli kuitenkin todeta kuinka innoissaan oppilaat osallistuivat kaikkeen, mitä päivä kokonaisuudessaan heille tarjosi. Opettajat ja ohjaajat olivat täysillä mukana ja laittoivat itsensä likoon. He lukivat hienosti yllättävätkin tilanteet; olivat joustavia ja auttoivat toisiaan. Rehtori johti tapahtumaa esimerkillään. Ottelut saatiin pelatuiksi suunnitellusti, vaikka joukkueiden jäälle saaminen oli meille aikuisille varsin hikistä hommaa - etenkin maalivahtien varustaminen. Tapahtuma toteutettiin kaikilla mausteilla - kuitenkin turvallisesti; tunnelmaa nostattivat rytmikäs musiikki, asiantunteva kenttäkuulutus ja reippaat cheerleaderit. Huolto pelasi: minulle tuotiin grillimakkaraa ja pillimehua nuotiopaikalta, kun näytti siltä, että tiivis ohjelma ei sallinut lounastaukoa.

Back to top