Rexit Mentoroi jääkiekkovalmentaja

Jääkiekkojoukkueen valmentamisesta

Huomaan mielelläni käyttäväni mentoroinnissa metaforaa jääkiekko-ottelusta ja -joukkueesta pyrkiessäni olemaan avuksi yksittäisen koulun kehittämisessä.

Olen yrittänyt perehtyä jääkiekkoon hyödyntämällä lajiin liittyvää moniäänisyyttä.

Vuosi sitten kävin Seppo Ryösän kanssa tapaamassa Baijerissa Aleksi Rantalaa - kaarinalaista jääkiekkotuomaria - työn touhussa. Aleksi oli vielä viime kaudella yksi DEL-liigan päätuomareista ja seurasimme häntä yhden viikonvaihteen, johon kuului mm. kaksi ottelua. Viikonlopun aikana  ja vielä sen jälkeenkin meillä oli mahdollisuus keskustella Aleksin kanssa mm. erotuomareiden työnjaosta kentällä, vuorovaikutuksesta pelin aikana sen eri osapuolten kesken, päätöksenteosta, virheiden tekemisestä ja tunteiden johtamisesta.

Tänä syksynä yhdessä Anne Alhon ja Seppo Ryösän kanssa onnistuin tapaamaan Klotenissa, Zürichin naapurissa, Kimmo Rintasen, joka toimii Kloten Flyers -nimisen joukkueen apuvalmentajana Sveitsin pääsarjassa.

Rexit mentoroi - pätevästä erinomaiseksi

Pätevästä erinomaiseksi - rehtori koulun toimintakulttuurin kehittäjänä

Kirjoittajat: Tapio Lahtero ja Mikko Salonen

Julkaistu: 2022, ISBN 978-952-7401-08-8, Professional Publishing Finland Oy

Tästä aivan äskettäin julkistetusta kirjasta teki minulle henkilökohtaisesti erityisen kiinnostavan kirjan toinen kirjoittaja Mikko Salonen. Osallistuin joskus 90-luvun alussa silloisessa Heinolan Kurssikeskuksessa Mikon vetämään uuden rehtorin perehdyttämiseen tähdänneeseen - ja siinä varsin hyvin onnistuneeseen - koulutuskokonaisuuteen. 

Sittemminkin olemme jossain määrin pitäneet Mikon kanssa yhteyttä yllä.

Tämä kirja tuo keskusteluun laajan pedagogisen johtamisen käsitteen. Johtaminen on tällöin joko epäsuoraa tai suoraa pedagogista johtamista. Epäsuoraa pedagogista johtamista ovat tekninen johtaminen ja henkilöstöjohtaminen. 

Rexit mentoroi - STOP

Pakollinen pysäyttäminen

Pakollinen pysäyttäminen -liikennemerkin eli STOP-merkin huomiotta jättäminen tiesi aikanaan autokoulun ns. inssiajon automaattista hylkäystä. Vaikka nykyään tuohon sääntöön monet autoilijoista suhtautuvat sananmukaisesti liukuen, tiedän sen käyvän pahasti kukkarolle, kun kohdalle osuu poliisin liikenteen valvonta.

Ei siis riitä, että hiljentää vauhtia. On todellakin pysäytettävä ajoneuvo. Sen lisäksi autoilijan on tehtävä havainto, ettei vasemmalta tai oikealta tule ketään. Pään pitää kääntyä. 

STOP-merkki on paikassa, jossa on erittäin huono näkyvyys. Ainoa mahdollisuus nähdä niin pyöräilijät, kävelijät kuin muut autotkin on, että autoilija pysäyttää autonsa.

Päiväkodin johtaja tai peruskoulun rehtori kohtaa työssään STOP-merkkejä, mutta kokee, ettei hänellä ole aikaa pysähtyä. Näitä merkkejä hänen reitilleen tarjoavat hänen henkilöstönsä ja yksikön lapset, oppilaat. Myös hänen oma kehonsa saattaa näitä merkkejä hänelle tarjota. Mutta hänellä ei ole aikaa pysähtyä. ”Hiljennän ja multitaskaan - enempään ei ole varaa.” 

Ei riitä. Niin paljon niin tärkeää jää silloin näkemättä, tunnistamatta ja oivaltamatta. Ja mikä pahinta, osa STOP-merkeistä jää kokonaan havaitsematta.

Rexit mentoroi ryhmämentorointi

Ryhmämentorointi

Ryhmämentorointi on ryhmässä tapahtuvaa mentorointia.

Tarjoamme tätä mahdollisuutta kunnille ja alueellisille organisaatioille, joiden tehtävänä on vastata oppilaitosjohdon täydennyskoulutustarpeisiin. Ryhmän koko on 5-7 osallistujaa. Mikäli on tarvetta perustaa useampia ryhmiä, ryhmäjako tehdään ennen valmennuksen alkua toteutettavan tarvekartoituksen pohjalta. Ryhmäjaossa voidaan toisaalta asettaa etusijalle alueelliset välimatkat.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat ovat kunkin ryhmän toiveiden ja asetettujen tavoitteiden mukaiset.

Koulutuksessa noudatetaan hybridistrategiaa

Tietyt ryhmän tapaamiset toteutetaan  hyödyntäen Teamsiä tai vastaavaa verkkotyökalua - kuitenkaan kasvotusten ”livenä” toteutettavia tapaamisia unohtamatta.

Tapaamisia järjestetään 3-4 viikon välein, yhteensä 10 kertaa. Tapaamiset kestävät kaksi tuntia. Mikäli ryhmän jäsenet asuvat ja toimivat kovin kaukana toisistaan, on mahdollista - ns. live-tapaamisten ollessa kyseessä - yhdistää kaksi kahden tunnin tapaamista samalle päivälle; esimerkiksi klo 10-12, lounastauko ja klo 12.30 tai klo 13.00 alkaen toinen kahden tunnin kokonaisuus.

Back to top