Kolottaako niveliä?

Mentoreiden omat tiimipalaverit saattavat hyvinkin alkaa siten, että kukin vuorollaan kertoo, miten iän karttuessa "kroppa" reagoi. Tämän kirjoituksen otsikko ei kuitenkaan viittaa tähän vaan koulupolun alkuun - kun siirrytään esiopetuksesta perusopetukseen.

Maanantaina marraskuun 7. päivänä Rexit mentoroi -tiimi oli kokoontunut luentolounaalle Rhapsodyn kabinettiin, jonne saimme vieraaksemme Suvi Sankisen, joka toimii ohjaavana opettajana oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Suvin esityksen aiheena oli esi- ja alkuopetuksen yhteistyö. Esityksessään Suvi hyödynsi tilaisuuteemme soveltuvin osin materiaalia, jonka hän oli laatinut aiemmin syksyllä pitämäänsä #Paraskoulu Varsinais-Suomi -hankkeen etäkoulutusta varten. Tämä aineisto on nyt kokonaisuudessaan materiaalipankissamme.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportti 5/2020 arvioi esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 toimeenpanoa. Raportin mukaan koulupolun alanivelessä tulee lisätä osallistamista, vuorovaikutteista toimintaa ja yhteistyötä. OPS-prosessin tulee olla yhteisöllinen oppimisprosessi, johon opetuksen järjestäjän tulee määrätietoisesti osallistaa koko henkilöstöä. Tulee lisäksi huolehtia esiopetusyksiköiden ja koulujen riittävän yhteissuunnitteluajan toteutumisesta ja lisätä vuorovaikutteisten työtapojen käyttöä sekä henkilöstön kesken että opetuksessa.Tämä edellyttää pedagogista johtamista sekä aikataulutusta ja resurssointia esiopetusyksiköissä ja kouluissa.

Uutiskynnyksen ylittäneenä

Kuluneella viikolla Rexit mentoroi-prosessista kerrottiin niin YLEn alueuutisissa radiossa, televisiossa kuin netissä. YLEn toimittaja vieraili Lokalahden koululla maanantaina 23.11. Hänen kysymyksiinsä koskien mentorointia olivat vastaamassa minun lisäkseni rehtori Veli-Pekka Virtanen ja Uudenkaupungin opetustoimenjohtaja Arja Kitola. 

Tuntui hyvältä ylittää uutiskynnys - se on kokemukseni mukaan äärimmäisen vaikeaa, kun kyseessä on koulumaailmaa koskeva hyvä uutinen. 

Haastattelutilanne pakotti meidät kolme hyvin tiivistetysti arvioimaan meneillään olevaa mentorointiprosessia kunkin oman roolin näkökulmasta.  

 

...ja MTV3 uutisissa

Kuluneella viikolla Rexit mentoroi -prosessi oli mukana myös MTV3:n uutisissa. "Maikkari" oli vieraillut Kaarinan kaupungin Kuusiston koulussa toki jo edellisenä torstaina 19.11. Lopullisessa kahden minuutin ulos tulleessa uutisjutussa haastateltiin rehtori Kristiina Toivosta. Hän koki saaneensa varsin paljon tukea ja aineksia itsensä kehittämiseen yhteistyöstään mentorinsa Anne Alhon kanssa.

Hehkuva koulu

Hehkuva koulu on Uudenkaupungin opetustoimen blogi, jossa kerrotaan ajankohtaisia kuulumisia ja pohditaan opetuksen kehittämistä sekä sen syvintä ja tärkeintä tehtävää. Kirjoittajina toimivat pääasiassa opetustoimen johtaja, koulujen rehtorit ja oppilashuoltohenkilöstö. 

Rohkenin kuitenkin ulkopuolisena osallistua tuon blogin kirjoittamiseen. Joidenkin mielestä ehkä - ja syystä - toistan itseäni, kun kirjoituksessani palaan taas Muumilaaksoon. Niin toistankin.

Hehkuva koulu -blogiin pääsee tästä.

Jyrkin kirjallisuusvinkkejä osa 3

Kuten olen aiempien kirjavinkkausteni johdannoissa todennut, en ole eläessäni lukenut paljon kirjoja. Se ei todellakaan ole ylpeyden aihe.

Sen sijaan tunnen tietynlaista ylpeyttä siitä, että jäätyäni eläkkeelle peruskoulun rehtorin virasta vuoden 2019 alussa olen pyrkinyt siihen, että minulla on aina kirja luettavana ja huolehdin siitä, että kirja myös kohtuullisessa ajassa  tulee luetuksi.

Toki olen samalla tuntenut, kuinka sisimmässäni tieto luo tuskaa. Jo rehtoriurallani sen työvuosien myötä huomasin. Asiat näyttäytyivät päivä päivältä enemmän sekäettä-juttuina kun ne aloittaessani olivat olleet pikemminkin jokotai-juttuja. Onneksi mentorina tehtäväni ei olekaan sanoa mentoroitavalle, miten - ja vain siten - hänen tulee toimia.

Tässä blogitekstissäni esittelen lyhyesti joitakin äskettäin lukemiani ja varsin hyödyllisiksi kokemiani kirjoja.

Back to top